trung tâm ngoại ngữ - tin học

center of huflit

HOTLINE:

0906 077 088

Văn phòng: số 155 Sư Vạn Hạnh (nối dài),P.13, Q.10, TP.Hồ Chí Minh

+ Tư vấn: (08)39 797 515, 39 797 616

+ Hành chính: (08) 3868 1477, 3868 1476(fax)

www.coh.edu.vn , www.huflit-center.vn